5 TIPS ABOUT ALERJI YOU CAN USE TODAY

5 Tips about alerji You Can Use Today

Balık alerjisi çocuk ve erişkinlerde sık görülen besin alerjilerindendir ve hayat boyu devam edebilir. Balığın içinde en alerjik olan protein parvalbumindir. Balığın iskelet kasında bulunan bu protein ilk defa morina balığında tanımlanmıştır. Bu protein çoğu balıkta olduğu için bir balığa alerjisi olan kişilerin yarıs

read more